Giỏ hàng

HỒ SƠ NĂNG LỰC

"Khi mối quan hệ giữa khách hàng và tổ chức gắn bó hơn, lợi nhuận sẽ gia tăng. Các công ty có thể tăng 100% lợi nhuận bằng việc giữ chân 5% khách hàng"

HAVARD BUSINESS REVIEW


hồ sơ năng lực


DMCA.com Protection Status